سلی بای | عکس و آهنگ

گالري خانه‌هنرمندان

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

گالري خانه‌هنرمندانگالري خانه‌هنرمندان

آدرس: تهران، خيابان طا‌لقاني، خيابان موسوي شمالي(فرصت)، ضلع جنوبي باغ هنر،خانه‌ي هنرمندان ايران
روزهای تعطیل: ندارد
ساعات کار: ۱۳ تا ۲۰
تلفن: ۸۸۸۳۶۶۷۱