سلی بای | عکس و آهنگ

کمترین و بیشترین اجاره خانه ها در تهران

۱۶ مرداد ۱۳۹۶

در این گزارش لیستی از قیمت اجاره خانه ها در نقاط مختلف تهران را مشاهده میکنید.

به گزارش سایه، در این گزارش لیستی از قیمت اجاره خانه ها در نقاط مختلف تهران را مشاهده میکنید.

 

 کمترین و بیشترین اجاره خانه ها در تهران

 

 

منبع: دنیای اقتصاد