سلی بای | عکس و آهنگ

کافه‌گالري فرهنگسراي‌نياوران

۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

کافه‌گالري فرهنگسراي‌نياورانکافه‌گالري فرهنگسراي‌نياوران

آدرس: تهران، خيابان پاسداران، روبروي پارک نياوران، خيابان فرهنگسرا، کافه‌گالري‌فرهنگسراي‌نياوران
روزهای تعطیل: تعطيلات رسمي “شهادت”،اعياد گالري باز است.
ساعات کار: ۱۰ تا ۲۳
تهران: ۲۶۱۱۴۳۴۶ ۲۶۱۱۳۹۴۶
پست الکترونیک: gelavizhmoghadam@yahoo.com