سلی بای | عکس و آهنگ

پارک فرهنگی

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

مرد چاقی موبایل به دست روی الاکلنگ نشسته٫ سبکتر از دختر بچه‌ای است که همراه خود کتاب دارد.