سلی بای | عکس و آهنگ

فضای مجازی؛ شوک فرهنگی یا شکوفایی فرهنگی؟!!!

۲۹ فروردین ۱۳۹۶

نگرانی ها در خصوص گوشی های هوشمند و فضای مجازی

این روزها شبکه های اجتماعی ، فضاهای اجتماعی و گوشی های همراه و بازیهای شبکه ای وقت زیادی از ما رو می گیرد. واقعا نحوه استفاده از این فضای مجازی به شکوفایی فرهنگی می انجامد یا شوکی فرهنگی هست که وقت تجربه و مطالعات عمقی و تفکر را از ما می گیرد؟!!