سلی بای | عکس و آهنگ

عکس نوشته / زود قضاوت نکنیم

۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

هر گاه سخنی از شخصی سر زد و تو می توانی برای آن توجیه خوبی بیابی ، به آن گمان بد مبر

عکس نوشته / زود قضاوت نکنیم

امام علی علیه السلام:

هر گاه سخنی از شخصی سر زد و تو می توانی برای آن توجیه خوبی بیابی ، به آن “گمان بد” مبر

نهج البلاغه حکمت ۳۶۰