سلی بای | عکس و آهنگ

عکس نوشته / برای همه جا هست

۲۶ فروردین ۱۳۹۶

دنیا آنقدر وسیع است که…

دنیا آنقدر وسیع است که برای همه مخلوقات جا هست. 

به جای آن که جای کسی را بگیرید ، 

تلاش کنید جای واقعی خودتان را بیابید.

چارلی چاپلین