سلی بای | عکس و آهنگ

عکس / زن قهرمان – امداد عکس مرکز تولید و بازنشر محتوا شبکه های اجتماعی |emdadaks.ir

۲۷ فروردین ۱۳۹۶

المپیک نرفته ای ولی بر روی دستانت مدال افتخار است…

مادری که هر روز

راهروها را جارو میکشد..

پوکی استخوانش را قایم میکند..

و رنگ دکمه های لباسش

با هم فرق دارد،المپيك نرفته

اما یک قهرمان است

تـقديم

 به قهرمانان ايران به نام مـادر

عکس / زن قهرمان