سلی بای | عکس و آهنگ

عکس / زن اجتماعی – امداد عکس مرکز تولید و بازنشر محتوا شبکه های اجتماعی |emdadaks.ir

۲۷ فروردین ۱۳۹۶

به راستی جایگاه زن چیست؟

برخی زنان برای رسیدن به آزادی، تلاش کردند جای مردان را در کارهای اجتماعی بگیرند؛ بدون توجه به اینکه ، مردان نمی توانند جای خالی آن ها را در خانه پر کنند…

عکس / زن اجتماعی