سلی بای | عکس و آهنگ

طنز / انگشتر – امداد عکس مرکز تولید و بازنشر محتوا شبکه های اجتماعی |emdadaks.ir

۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

طنز / انگشتر

«مرد بخیلی به رفیقش گفت: انگشترت را به من بده که هر وقت نظرم به آن افتاد، یادت کنم و دعاگویت باشم. 

دوست بخیلش گفت: هر وقت خواستی یاد من بیفتی و مرا به خاطر بیاوری، به خاطر بیاور که وقتی انگشتر از من خواستی، به تو ندادم».