سلی بای | عکس و آهنگ

تصویرنوشته / بهترین ارث و بدترین فقر

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

هیچ ثروتی چون عقل، و هیچ فقری چون …

تصویرنوشته / بهترین ارث و بدترین فقر

امام علی علیه السلام:

هیچ ثروتی چون عقل
و
هیچ فقری چون نادانی نیست
و
هیچ ارثی چون ادب
و
هیچ پشتیبانی چون مشورت نیست.

نهچ البلاغه، حکمت ۵۴