سلی بای | عکس و آهنگ

تصاویر/ نیاگارای یخ زده

۱۶ دی ۱۳۹۶

سلی بای| آبشار نیاگارا که در مرز کانادا و آمریکا قرار دارد، پس از آن یخ زد که دمای هوا در این منطقه، حدود منفی ۱۸ درجه سانتیگراد گزارش شد؛ با این وجود یخ بستن آبشار نیاگارا نتوانست از حضور گردشگرانی از سراسر جهان جلوگیری کند. عکس هایی از یخ زدن نیاگارا را در زیر می‌بینید.