سلی بای | عکس و آهنگ

تصاویر منتخب از راهپیمایی ۲۲ بهمن در تهران

۳۰ فروردین ۱۳۹۶

حضور سردار سلیمانی در بین راهپیمایان تهرانی

 

تصاویر منتخب از راهپیمایی 22 بهمن در تهران

 

تصاویر منتخب از راهپیمایی 22 بهمن در تهران

 

تصاویر منتخب از راهپیمایی 22 بهمن در تهران

 

حضور پر رنگ زنان و دختران در راهپیمایی تهران

 

تصاویر منتخب از راهپیمایی 22 بهمن در تهران

 

تصاویر منتخب از راهپیمایی 22 بهمن در تهران

 

تصاویر منتخب از راهپیمایی 22 بهمن در تهران

 

شبیه سازی دستگیری سربازان نیروی دریایی آمریکا توسط پاسداران انقلاب اسلامی

 

تصاویر منتخب از راهپیمایی 22 بهمن در تهران

 

تصاویر منتخب از راهپیمایی 22 بهمن در تهران

 

حضور اقشار مختلف مردم در راهپیمایی

 

تصاویر منتخب از راهپیمایی 22 بهمن در تهران

 

تصاویر منتخب از راهپیمایی 22 بهمن در تهران

 

تصاویر منتخب از راهپیمایی 22 بهمن در تهران

 

تصاویر منتخب از راهپیمایی 22 بهمن در تهران

 

تصاویر منتخب از راهپیمایی 22 بهمن در تهران

 

تصاویر منتخب از راهپیمایی 22 بهمن در تهران

 

حضور بسیجیان در راهپیمایی

 

تصاویر منتخب از راهپیمایی 22 بهمن در تهران

 

تصاویر منتخب از راهپیمایی 22 بهمن در تهران

 

تصاویر منتخب از راهپیمایی 22 بهمن در تهران

 

شرکت فراگیر مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن

 

تصاویر منتخب از راهپیمایی 22 بهمن در تهران

 

نمایش ماهواره بر سیمرغ در راهپیمایی

 

تصاویر منتخب از راهپیمایی 22 بهمن در تهران

 

حضور مسلمانان آفریقایی در راهپیمایی

 

تصاویر منتخب از راهپیمایی 22 بهمن در تهران

 

پیرمردی با قامت خمیده در راهپیمایی ۲۲ بهمن

 

تصاویر منتخب از راهپیمایی 22 بهمن در تهران

 

حضور یک عروس و داماد با لباس عروسی در راهپیمایی

تصاویر منتخب از راهپیمایی 22 بهمن در تهران

 

اقامه نماز جماعت پس از پایان راهپیمایی

 

تصاویر منتخب از راهپیمایی 22 بهمن در تهران

 

اقتباس از سایتهای مختلف خبری