سلی بای | عکس و آهنگ

تصاویر/ مسابقات طراحی کدو تنبل زیر آب

۳ آبان ۱۳۹۶

یکی از مسابقه های جالب و هیجان انگیزی که هز ساله در سواحل فلوریدا انجام می شود طراحی کدو تنبل زیر آب است.

سلی بای| یکی از مسابقات جالب و هیجان انگیزی که هر ساله در سواحل فلوریدا انجام می شود طراحی کدو تنبل زیر آب است. در این مسابقه شرکت کننده ها لباس غواصی به تن کرده و تا عمق ۱۵ متری پایین می روند. آن ها در این عمق بایدبتوانند زیباترین کدو تنبل را طراحی کنند و آن را به شکل های زیبا در آورند. این مسابقه شاید به نظر بسیار جالب باشد اما به علت فشار آب در آن عمق یکی از سخت ترین مسابقه های زیر آبی است.

 

تصاویر/ مسابقات طراحی کدو تنبل زیر آب

 

تصاویر/ مسابقات طراحی کدو تنبل زیر آب 

 

تصاویر/ مسابقات طراحی کدو تنبل زیر آب

 

تصاویر/ مسابقات طراحی کدو تنبل زیر آب

 

تصاویر/ مسابقات طراحی کدو تنبل زیر آب

 

تصاویر/ مسابقات طراحی کدو تنبل زیر آب

 

 تصاویر/ مسابقات طراحی کدو تنبل زیر آب

 

 تصاویر/ مسابقات طراحی کدو تنبل زیر آب