سلی بای | عکس و آهنگ

تصاویر/ مرگ هزاران ماهی در رودخانه پاراگوئه

۲۹ مهر ۱۳۹۶

مقامات رسمی محیط زیست در پاراگوئه به دنبال یافتن دلیل یا دلایلی هستند که منجر به مرگ هزاران ماهی و غوطه ور شدن آن ها بر روی رودخانه پاراگوئه در نزدیکی آسونسیون، پایتخت آن کشور شده اند.

سلی بای| مقامات رسمی محیط زیست در پاراگوئه به دنبال یافتن دلیل یا دلایلی هستند که منجر به مرگ هزاران ماهی و غوطه ور شدن آن ها بر روی رودخانه پاراگوئه در نزدیکی آسونسیون، پایتخت آن کشور شده اند.

به گزارش سلی بای به نقل از سی ان ان، با وجود اینکه هنوز علت این موضوع مشخص نیست اما کارشناسان بر این عقیده هستند که به احتمال زیاد پساب های صنعتی که مستقیما وارد این رودخانه می شوند یا همینطور کمبود اکسیژن کافی در آب رودخانه که از آن با عنوان هیپوکسی یاد می کنند، از دلایل اصلی این فاجعه هستند.