سلی بای | عکس و آهنگ

تصاویر/ سفر پر مخاطره مردم روهینگیا

۱۹ مهر ۱۳۹۶

پس از درگیری های قومی و مذهبی در میانمار و کشتار گسترده مردم مسلمان روهینگیا به دست ارتش حکومت بودایی میانمار، هزاران نفر از مردم روهینگیا به کشور همسایه یعنی بنگلادش گریخته اند.

سلی بای| پس از درگیری های قومی و مذهبی در
میانمار و کشتار گسترده مردم مسلمان روهینگیا به دست ارتش میانمار، هزاران
نفر از مردم روهینگیا به کشور همسایه یعنی بنگلادش گریخته اند.

به گزارش سلی بای، این کشتار که به عقیده بسیاری
از کارشناسان از آن با عنوان نسل کشی یاد می شود، سبب کشته و زخمی شدن هزاران
روهینگیایی شده است. این در حالی است که ارتش میانمار با آتش زدن روستاهای آنها،
به نوعی این پیام را رسانده است که مردم روهینگیا جایی در میانمار ندارند. در
ادامه شاهد عکس های منتخب رویترز، در ارتباط با فرار پر مخاطره مردم روهینگیا به
سوی مرز پلنگ خالی در بنگلادش خواهید بود.

 

یک مرد پناهجوی روهینگیایی در حال شنا کردن در رودخانه به همراه فرزندش برای عبور از مرز میانمار – بنگلادش در پلنگ خالی، بنگلادش

یک مرد پناهجوی روهینگیایی در حال شنا کردن در رودخانه به همراه فرزندش برای عبور از مرز میانمار – بنگلادش در پلنگ خالی، بنگلادش

یک کودک روهینگیایی که در سبد حمل خوابیده است، در حالیکه دیگران در حال عبور از مرز در پلنگ خالی، بنگلادش هستند

یک کودک روهینگیایی که در سبد حمل خوابیده است، در حالیکه دیگران در حال عبور از مرز در پلنگ خالی، بنگلادش هستند

پناهجویان روهینگیایی که موفق به فرار از میانمار شده اند، در شالیزار های برنج در پلنگ خالی بنگلادش به انتظار نشسته اند تا اجازه ورود آنها به بنگلادش صادر شود

پناهجویان روهینگیایی که موفق به فرار از میانمار شده اند، در شالیزار های برنج در پلنگ خالی بنگلادش به انتظار نشسته اند تا اجازه ورود آنها به بنگلادش صادر شود

یک پناهجویی روهینگیایی در حالیکه فرزندانش را در آغوش گرفته، در حال راه رفتن در شالیزار های برنج است. پناهجویان پس از عبور از مرز پلنگ خالی وارد این شالیزار ها می شوند

یک پناهجویی روهینگیایی در حالیکه فرزندانش را در آغوش گرفته، در حال راه رفتن در شالیزار های برنج است. پناهجویان پس از عبور از مرز پلنگ خالی وارد این شالیزار ها می شوند

چهره یک زن سالخورده روهینگیایی به هنگام انجام آزمایش های پزشکی در مرز پلنگ خالی، بنگلادش

چهره یک زن سالخورده روهینگیایی به هنگام انجام آزمایش های پزشکی در مرز پلنگ خالی، بنگلادش

پناهجویان روهینگیایی با پاهای برهنه، پس از فرار از میانمار و عبور از مرز، وارد شالیزار های برنج می شوند

پناهجویان روهینگیایی با پاهای برهنه، پس از فرار از میانمار و عبور از مرز، وارد شالیزار های برنج می شوند

یک زن سالخوره روهینگیایی که چوبی را گرفته است. این در حالی است که دو مرد جوانتر روهینگایی او را در سبدی قرار داده و در حالیکه دو انتهای چوب را گرفته اند، او را با خود حمل می کنند

یک زن سالخوره روهینگیایی که چوبی را گرفته است. این در حالی است که دو مرد جوانتر روهینگایی او را در سبدی قرار داده و در حالیکه دو انتهای چوب را گرفته اند، او را با خود حمل می کنند

پناهجویان روهینگیایی در حال انتظار برای گرفتن اجازه ورود به بنگلادش

پناهجویان روهینگیایی در حال انتظار برای گرفتن اجازه ورود به بنگلادش

یک زن روهینگیایی در حالی که به کمک دو مرد جوان از مرز عبور کرده است

یک زن روهینگیایی در حالی که به کمک دو مرد جوان از مرز عبور کرده است

یک زن پناهجوی روهینگیایی در انتظار کمک برای عبور از رودخانه در مرز پلنگ خالی، بنگلادش

یک زن پناهجوی روهینگیایی در انتظار کمک برای عبور از رودخانه در مرز پلنگ خالی، بنگلادش

مردی جوان که زن سالخورده ای را با خود حمل می کند. آنها توانسته اند با فرار از میانمار خود را به مرز پلنگ خالی برسانند

مردی جوان که زن سالخورده ای را با خود حمل می کند. آنها توانسته اند با فرار از میانمار خود را به مرز پلنگ خالی برسانند

پناهجویان روهینگیایی در حال انتظار برای ورود به بنگلادش

پناهجویان روهینگیایی در حال انتظار برای ورود به بنگلادش

پناهجویان روهینگیایی در حال عبور از شالیزار های برنج

پناهجویان روهینگیایی در حال عبور از شالیزار های برنج

یک پناهجوی زن روهینگیایی که گریان از وضعیت اسفبار موجود است

یک پناهجوی زن روهینگیایی که گریان از وضعیت اسفبار موجود است