سلی بای | عکس و آهنگ

تصاویر/ زنان شاغل در سوریه

۳ مرداد ۱۳۹۶

با شروع جنگ در سوریه خشونت و ویرانی رفته رفته به تصویر رایج رسانه ها از نقاط مختلف این کشور بدل شد و در این میان زنان شاید بیش از همه متحمل آسیب های این نبرد شدند.

سلی بای| با شروع جنگ در سوریه خشونت و ویرانی رفته رفته به تصویر رایج رسانه ها از نقاط مختلف این کشور بدل شد و در این میان زنان شاید بیش از همه متحمل آسیب های این نبرد شدند.

به گزارش سلی بای، زنان آواره، گرسنه، بی پناهی که تحت ظلم و تعرض گروه های مختلف تروریستی قرار گرفتند از یک سو و از سوی دیگر دختران و زنانی که برای دفاع از خود و یا انتقام دست به سلاح برده و دوش به دوش مردان با تروریست ها می جنگیدند دو تصویر قالب از آن چیزی است که در این سال ها بر زنان سوریه گذشته است.

با این حال در برخی نقاط که جنگ پایان یافته و نیروهای دولتی توانسته اند ارامش و امنیت را برقرار کنند زندگی به شکل عادی بازگشته است. در بخش هایی از دمشق به ویژه زنان با احساس امنیت و بیشتر مشاغل مختلف را نیز عهده دار شده‌اند. آنها امیدوارند به زودی با شکست تروریست ها همه چیز به روزهای خوش گذشته باز گردد.