سلی بای | عکس و آهنگ

تصاویر/ آتش‌سوزی در منطقه تاریخی کابل

۱۶ آبان ۱۳۹۶

آتش سوزی روز شنبه در جادۀ تیمورشاهی کابل، دکان‌های زیادی را تخریب و خسارات فراوانی به مردم وارد کرد.

سلی بای| آتش سوزی روز شنبه در جادۀ تیمورشاهی کابل، دکان‌های زیادی را تخریب و خسارات فراوانی به مردم وارد کرد.

تیمورشاهی یکی از مناطق تاریخی شهر کابل است و تاکنون هم ساختمان‌های قدیمی در دو طرف جاده موجود است. 

عکس‌ها: sputnik