سلی بای | عکس و آهنگ

بزرگداشت پرویز کلانتری

۲۷ فروردین ۱۳۹۶

۱۵ مرداد ۱۳۹۵ لغایت ۲۶ مرداد ۱۳۹۵
از ساعت
۱۶
تا
۲۱
به  نام او که «پرویز» را آفرید
 به نام او که هوش در سر «پرویز»، مهر در قلبش و قلم در دست او گذارد.
ما که باور نداریم استاد پرویز کلانتری در میان مان نیست؛ مراسم پاسداشتی را برای او و با حضور او برگزار می کنیم. همانطور که قرار بود او در این مراسم باشد، اکنون نیز هست. پس شما نیز که باور ندارید «پرویز» نیست، با ما هم قدم شوید برای دیدن او و آثارش، گفتن و شنیدن از او و با او. این یک سوگواری نیست، یک دیدار رو در رو از نوع خلاق است، آن گونه که «پرویز» بوده و هست. میزبان، استاد پرویز کلانتری است. در این مراسم همراه ما باشید.

بزرگداشت پرویز  کلانتری/بانک عکس
بزرگداشت پرویز  کلانتری/بانک عکس