سلی بای | عکس و آهنگ

از ۸۰۰ میلیون یورو کوکائین تا تور سلطنتی

۳۱ تیر ۱۳۹۶

رژه نظامی در جشن استقلال کلمبیا

رژه نظامی در جشن استقلال کلمبیا

خشک کردن چیلی در استان جیانگشی، چین

خشک کردن چیلی در استان جیانگشی، چین

صید جگوار در باغ‌وحش بوردو

صید جگوار در باغ‌وحش بوردو

لاک‌پشت کوچک در راه دریا؛ مرسین، ترکیه

لاک‌پشت کوچک در راه دریا؛ مرسین، ترکیه

گدایی در کاتماندو

گدایی در کاتماندو

حمل بار؛ امریتسار، هند

حمل بار؛ امریتسار، هند

شیرهای دریایی در جزیره کامچاتکا، روسیه

شیرهای دریایی در جزیره کامچاتکا، روسیه

تدارک وسایل جشنواره در هند

تدارک وسایل جشنواره در هند

مرحله دوازده رالی چین

مرحله دوازده رالی چین

نمایش کوکائین کشف شده به ارزش 800 میلیون یورو در کنفرانس مطبوعاتی هامبورگ

نمایش کوکائین کشف شده به ارزش ۸۰۰ میلیون یورو در کنفرانس مطبوعاتی هامبورگ

خانواده سلطنتی انگلیس در هامبورگ

خانواده سلطنتی انگلیس در هامبورگ

زلزله در بدروم ترکیه

زلزله در بدروم ترکیه

تظاهرات مردم فلسطین و درگیری با نیروهای صهیونیست در کرانه باختری

تظاهرات مردم فلسطین و درگیری با نیروهای صهیونیست در کرانه باختری

صبح زود در ایالت مین آمریکا

صبح زود در ایالت مین آمریکا

مورچه و زنبور پایین و بالای گل؛ حومه مینسک

مورچه و زنبور پایین و بالای گل؛ حومه مینسک

نصب اثر هنری نهنگ در ساحل رود سن، فرانسه

نصب اثر هنری نهنگ در ساحل رود سن، فرانسه