سلی بای | عکس و آهنگ

آیا خواهان افزایش صمیمیت در خانواده تان هستید ؟

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

صمیمیت درزندگی برخی مثل پلکان است , همیشه بالا می رود .درزندگی برخی هم مثل سرسره است ,یک مدت بالا می رود , بعد سرمی خورد و پایین می آید .

آیا خواهان افزایش صمیمیت در خانواده تان هستید ؟

 

سرسره صمیمتصمیمیت درزندگی برخی مثل پلکان است , همیشه بالا
می رود .درزندگی برخی هم مثل سرسره است ,یک مدت بالا می رود , بعد سرمی خورد و
پایین می آید .برای اینکه در صمیمت تان سرسره ای نباشید :*پله های توهین ,تندی ,بدزبانی ,پرخاشگری ,کینه
ورزی , طعنه و کنایه زدن و بی گذشتی را از نردبان زندگی حذف کنید .*روی پله جروبحث های زیادی , نایستید .این پله
خیلی سر است .*چشم چرانی , هوس بازی و دیدن برنامه های –
ممنوع!*روش های درست و شرعی ارضای جنسی را بیاموزید و
به کا رببندید .*همسرتان را درتصمیم گیری های زندگی مشارکت دهید
.*رفیق بازی , تلفن , کارهای غیرضروری و ….را
برهمسرتان مقدم ندانید.